biuro@mazur-swiecie.com.pl
+48 52 33 33 460

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnych

Wykonujemy kompleksowe renowacje sieci (kanały, przyłącza, studnie) kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub przemysłowej zgodnie z PN-EN ISO 11296-4:2011 z wykorzystaniem technologii rękawów utwardzanych na miejscu – CIPP. Kanały które poddajemy renowacji mogą mieć różne kształty i wielkości, z powodzeniem wykonamy remont kanałów o przekrojach okrągłych, jajowych, dzwonowych w zakresie średnic od DN200 mm do DN1400mm Do realizacji robót stosujemy rękawy własnej produkcji, które to zależnie od wymogów i warunków utwardzamy wykorzystując gorącą wodę, parę wodną lub promieniowanie UV. Stosowane rękawy stosownie do oczekiwań Klientów mogą charakteryzować się różnymi parametrami jeśli chodzi o rodzaj materiału, jego grubość, wytrzymałość lub odporność chemiczną. W ramach kompleksowej realizacji robót wykonujemy również renowację przyłączy kanalizacyjnych przy użyciu kształtek kapeluszowych jak i remont studni i komór kanalizacyjnych zarówno w technologii mechanicznego natrysku lub ręcznej aplikacji chemii budowlanej oraz cienkościennych paneli GRP/TWS. Począwszy od czyszczenia kanałów i studni w zakres kompleksowej usługi wchodzi również wykonanie przedwykonawczej dokumentacji zdjęciowej studni, komór i przykanalików oraz monitoringu TV kanałów, wykonanie robót przygotowawczych koniecznych do realizacji prac, właściwa renowacja kanałów, przyłączy i studni, na monitoringu powykonawczym kończąc.

Wykonujemy:

- renowację kanałów sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych w zakresie DN200-DN1400 mm rękawami CIPP

- renowację przyłączy kanalizacyjnych rękawami CIPP,

- renowację studni i komór kanalizacyjnych chemią budowlaną lub panelami GRP/TWS

- wymianę włazów kanalizacyjnych

Powrót
Numer kontaktowy
Adres korespondencji

Zarząd:
t.gozdzior@mazur-swiecie.com.pl

Sekretariat:
+48 52 33 33 461
biuro@mazur-swiecie.com.pl

Księgowość:
 +48 52 33 33 464
uminska@mazur-swiecie.com.pl

Produkcja:
+48 52 33 33 467
michal.milczarek@mazur-swiecie.com.pl
j.siejbik@mazur-swiecie.com.pl

Usługi:
+48 52 33 33 466
jacek.karpinski@mazur-swiecie.com.pl
jedrzej.sobon@mazur-swiecie.com.pl

Magazyn:
+48 52 33 33 463
fryca@mazur-swiecie.com.pl

Administracja / ZSZ:
+48 52 33 33 462
piersa@mazur-swiecie.com.pl

MAZUR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 33B, 86-105 Świecie
tel. 0-52 333 34 60-64 | fax 0-52 333 34 65

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000311129
kapitał zakładowy: 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych)
NIP 559-19-75-999
REGON 340362240