biuro@mazur-swiecie.com.pl
+48 52 33 33 460

Naprawy punktowe sieci kanalizacyjnych

Oprócz bezwykopowych napraw w technologii „długich” rękawów CIPP wykonujemy również naprawy punktowe kanałów na długości mniejszej niż pomiędzy dwoma studniami metodą krótkiego rękawa tzw. „pakera”. Metoda "krótkiego rękawa" jest techniką prowadzenia napraw kanalizacji o średnicach od 200 do 600 mm, poprzez stosowanie rękawów z włókna szklanego nasączonych mieszankami żywic epoksydowych lub krzemianowych o długości od 0,5 m do 1,0 m.
Do napraw punktowych wykonywanych przez firmę zaliczyć możemy również uszczelnienia miejsc włączenia przyłączy do kanału głównego, wykorzystując kształtki kapeluszowe lub tzw. pakero-kapelusze nasączone mieszankami żywic epoksydowych lub krzemianowych. Uszczelnienia przykanalików wykonywane z wykorzystaniem kapelusza lub pakero-kapelusza wykonujemy dla średnicy przyłączy DN100-DN250 mm.

Powrót
Numer kontaktowy
Adres korespondencji

Zarząd:
t.gozdzior@mazur-swiecie.com.pl

Sekretariat:
+48 52 33 33 461
biuro@mazur-swiecie.com.pl

Księgowość:
 +48 52 33 33 464
uminska@mazur-swiecie.com.pl

Produkcja:
+48 52 33 33 467
michal.milczarek@mazur-swiecie.com.pl
j.siejbik@mazur-swiecie.com.pl

Usługi:
+48 52 33 33 466
jacek.karpinski@mazur-swiecie.com.pl
jedrzej.sobon@mazur-swiecie.com.pl

Magazyn:
+48 52 33 33 463
fryca@mazur-swiecie.com.pl

Administracja / ZSZ:
+48 52 33 33 462
piersa@mazur-swiecie.com.pl

MAZUR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 33B, 86-105 Świecie
tel. 0-52 333 34 60-64 | fax 0-52 333 34 65

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000311129
kapitał zakładowy: 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych)
NIP 559-19-75-999
REGON 340362240