biuro@mazur-swiecie.com.pl
+48 52 33 33 460

Ochrona środowiska

 

Technologie bezwykopowe stostowane przez firmę Mazur Sp. z o.o.

Technologie przyjazne środowisku chronią je, powodując zanieczyszcznie, wykorzystują w sposób efektywniejszy zasoby naturalne, wydajniej wykorzystują odpady i produkty oraz zagospodarowują wszystkie nadwyżki materiałowe skuteczniej niż inne porównywalne technologie.

=


Renowacja sieci kanalizacji ściekowych metodą bezwykopową została uznana za jedną z metod przyjaznych środowisku, rekomendowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonycbh. W szerszej perspektywie czasowej, technologie przyjazne środowisku (EST - Environmentally Sound Technologies) okazały się rozwiązaniami najkorzystniejszymi, także pod względem ekonomicznym.
Technologie EST są przede wszystkim systemami obejmującymi know-how w kwestiach technologiii, produtków, usług i urządzeń oraz wzorców organizacji i zarządzania promujących trwałe wartości ochrony środowiska.
Chociaż techniki bezwykopowe ograniczają dewastację środowiska naturalnego, redukują koszty społeczne i są przyjazne środowisku, to przestrzeganie aktualnych przepisów prawa jak również wymogów zawartych w SIWZ i programach funkcjonalno-użytkowych zamawiających są naczelną dewizą naszej firmy, a posiadanie certyfikatu tuv nord dla systemu zarządzania środowiskowego wg en iso 14001:2004 szczególnie zobowiązuje.
Przed każdym wytwórcą odpadów w miejsu ich wytwarzania stoją wymagania określone w zasadach gospodarowania odpadami. Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: zapobiegać powstawaniu odpadów.
Powrót
Numer kontaktowy
Adres korespondencji

Zarząd:
t.gozdzior@mazur-swiecie.com.pl

Sekretariat:
+48 52 33 33 461
biuro@mazur-swiecie.com.pl

Księgowość:
 +48 52 33 33 464
uminska@mazur-swiecie.com.pl

Produkcja:
+48 52 33 33 467
michal.milczarek@mazur-swiecie.com.pl
j.siejbik@mazur-swiecie.com.pl

Usługi:
+48 52 33 33 466
jacek.karpinski@mazur-swiecie.com.pl
jedrzej.sobon@mazur-swiecie.com.pl

Magazyn:
+48 52 33 33 463
fryca@mazur-swiecie.com.pl

Administracja / ZSZ:
+48 52 33 33 462
piersa@mazur-swiecie.com.pl

MAZUR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 33B, 86-105 Świecie
tel. 0-52 333 34 60-64 | fax 0-52 333 34 65

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000311129
kapitał zakładowy: 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych)
NIP 559-19-75-999
REGON 340362240